Aunslev Hospital
Det borgerlige købmandspar Jens Dreier og Anna Elisabeth Haman, der i begyndelsen af 1700-tallet erhvervede herregården Raschenberg, gjorde meget for kirken i Aunslev - Bovense sogne.

Også på anden måde var de repræsentanter for oplysningstidens bedste idealer.

Aunslev Hospital er et eksempel herpå. Det blev bygget som alderdomshjem for »pensionerede« arbejdsfolk fra godset.

Der var plads til seks ældre mennesker i huset (der senere blev udvidet med yderligere to værelser i det hus hvor kirkens toilet nu er installeret).

De gamle mennesker fik foruden husly og tørv tillagt en mindre pengesum hver uge. Som modydelse holdt hospitalets beboere kirkegården og kirken i pæn stand. Hospitalet fungerede efter sin oprindelige hensigt i næsten to hundrede år.

I 1955 overgik hospitalet til kommunen, og en kreds af interesserede indrettede her et sognemuseum, der blev lukket. I 2004 kom hospitalet atter til at tilhøre Aunslev Kirke

Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
"Aunslev Hospital"  af Nils Aage Jensen... klik på PDF - ikonet!