Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
Vielse
Vielsesdatoen og klokkeslættet aftales med præsten, gerne telefonisk.
Tidligst 4 måneder inden vielsen skal I kontakte borgerservice i kommunen, for at få udstedt en prøvelsesattest.
Ca. 1 måned inden vielsen skal I mødes med præsten til gennemgang af vielsen. Ved den lejlighed medbringes prøvelsesattesten og dåbsattester.
Når I gifter jer, beholder I som udgangspunkt jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring. Blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" kan fåes hos præsten og på www.personregistrering.dk, og skal afleveres til præsten senest 15 hverdage før vielsen.
Kirkelig velsignelse
Hvis I allerede er gift på rådhuset og ønsker en kirkelig velsignelse, aftaler I dato og klokkeslæt med præsten, gerne telefonisk. Velsignelsen i kirken minder i store træk om et bryllup, men da I allerede er gift, skal der ikke bruges prøvelsesattest.