Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
Copyright © 2014 Aunslev/ Bovense Menighedsråd ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: leica@os.dk
 
     Aunslev Kirke                                    Bovense Kirke                                  Hjulby Kirke
STUDIEKREDSEN
”Kvinderne skal tie stille i menighederne og underordne sig mændene” – har Paulus virkelig sagt det?
Mente han det? Hvem var Paulus? Var han en fordømmende, kvindefjendsk og pegefingerløftende moralist?
Hvordan tænkte han? Hvad står der i alle de mange breve, han skrev, og som vi kan læse i vores Bibel?
Kan hans tanker og hans ord være til inspiration for os i dag? Kan vi lære noget af Paulus?
Det er spørgsmål, som vi vil se nærmere på i efterårets studiekreds. Vi vil undersøge nogle af de temaer, som Paulus skriver om i sine breve: Troen. Livet som kristen. Fællesskab. Krop og ånd. Dåben. Frihed.
Sammen vil vi gå direkte til kilden. Vi vil læse to af Paulus' korte breve. Det vil vi gøre i den nye oversættelse af vores Bibel - "Bibelen 2020". I den oversættelse står Paulus' ord meget klare og til at forstå.
Dem, der melder sig til studiekredsen, skal betale 200 kr. for et eksemplar af "Bibelen 2020".

VI begynder onsdag d. 7. oktober kl.19.00. Vi mødes i konfirmandstuen ved præstegården.
Tilmelding senest d. 23. september på mail: mls@km.dk eller tlf. 65 36 12 00